گنجور

بابافغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۷

 

روز از روز زبونتر کندم گردون بین

بخت فیروز نگر طالع روز افزون بین

در رهم نیشتری خاست زهر قطره ی اشک

اثر دیده ی گریان و دل پر خون بین

ایکه از لیلی گمگشته نشان می طلبی

[...]

بابافغانی
 
 
sunny dark_mode