گنجور

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۳

 

بزم خاص است در او نکته به دستور بیار

معنی دور طلب کن سخن دور بیار

تلخ رویی مکن و توبه شیرین بشکن

رخ چون حور نداری سخن حور بیار

چشم وایافته داری خبر وصل بگو

[...]

نظیری نیشابوری
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۷۲

 

جام در دور به اندازه مخمور بیار

پیش آشفته دماغان سرپرشور بیار

نشد از مرهم کافور خنک سینه ما

کف خاکستری از انجمن طور بیار

جلوه در دیده پوشیده کند شاهد غیب

[...]

صائب تبریزی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۲۷

 

ساغر ای عشق به اندازهٔ مخمور بیار

خون به جوش آمده ما را، می منصور بیار

داغ گرمی که کند بر سر خورشید خراج

به قیامتکدهٔ سینهٔ پرشور بیار

حزین لاهیجی