گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

این نکویان که سهی قامت و سیمین بدنند

رفته در پیرهنی چون چمن یاسمنند

بلبلانند که نالان گل سرخ بهار

دوستانند که دستان گل انجمنند

زنده دل، هیچ نخوابیده که در فصل بهار،

[...]

افسر کرمانی