گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۵

 

این سخن نیست به اندازه که من می‌گویم

من نمی‌گویم اگر چند که من می‌گویم

خود سخن چیست؟ بگو: قصه اسرار ازل

تو مپندار که من با تو سخن می‌گویم

خود سخن گوید و خود می‌شنود، غیر کجاست؟

[...]

قاسم انوار