گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۹۱

 

بر من بیدل اگر جور و ستم فرمودی

لطف بسیار نمودی و کرم فرمودی

تا به صاحب نظری از همه باشم افزون

سرمه چشم من از خاک قدم فرمودی

گفت پیش رقیبان دهمت صد دشنام

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode