گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۸۳

 

بازم از طلعت خود دیده منور کردی

مجلس من بسر زلف معطر کردی

بر سر کشته هجران گذری از سر مهر

خیر مقدم قدم آوردی و در خور کردی

به مقابل نبود . با تو مگر دیدی روی

[...]

کمال خجندی