گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

ای جمال تو به تاراج نظرها گستاخ

وی خرام تو به پامالی سرها گستاخ

داغ شوق تو به آرایش دلها سرگرم

زخم تیغ تو به گلگشت جگرها گستاخ

مردم از درد تو دور از تو و داغم از غیر

[...]

غالب دهلوی
 
 
sunny dark_mode