گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۱

 

ای مرا از لب تو شهد و شکر نو بر نو

وز رخ و عکس رخت شمس و قمر نو بر نو

بر هم افتاد ز باد سحری طره تو

بر مثال شکن آب شمر نو بر نو

میروی و دل عشاق جهان در پی تو

[...]

ابن یمین