گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۶۲

 

گر به میخانه حریف می و شاهد باشم

به که در صومعه بنشینم و عابد باشم

وقت آن شد که اقامت به خرابات کنم

تا به کی معتکف گوشه مسجد باشم؟

دامن پیر مغان گر فتد این بار بدست

[...]

کمال خجندی