گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹۲

 

ای دلاویزتر از رشته جان کا کل تو

برده سوی تو دلم موی کشان کاکل تو

سنبل غالیه سایست چو صبا شانه زده

شده بر خرمن گل مشک فشان کا کل تو

داده از کار فرو بستة من موی بموی

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode