گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۶

 

چشم سرمست تو ما را بستم کاری کشت

دید صد زاری ما را و بصد زاری کشت

سرخ شد چهره زردم ز سرشک گلگون

که مرا یار بدان چهره گلناری کشت

بارها ناز توام کشت و عجب می دارم

[...]

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode