گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۱

 

باز دل را به غم عشق تو خوش بازاریست

زآنکه بر روی گلت بلبل جان با زاریست

طرّه ی زلف تو بربود دلم را ناگاه

راست گویم سر زلف تو عجب طرّاریست

چشم جادوی تو با من چه خطاها که نکرد

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode