گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۹

 

ز میان میروم اینک، بکنارم بنشین

بنشین، هست زمانی بتو کارم بنشین

آمدی، کز غم بیرون ز شمارم پرسی

بنشین، تا بتو یک یک بشمارم بنشین

از برم رفتی و، میمیرم ازین غم باری

[...]

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode