گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۱۲

 

یار من بار دگر می طلبد دانستم

عاشق زار دگر میطلبد دانستم

عارش آید دگر از یاری و غمخواری من

بار و غمخوار دگر می طلبد دانستم

خون مژگان من از نازه نیارد در چشم

[...]

کمال خجندی