گنجور

هلالی جغتایی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۲

 

گر کسی عاشق رخسار تو باشد چه کند؟

طالب دولت دیدار تو باشد چه کند؟

شوخی و بی خبر از درد گرفتاری دل

دردمندی که گرفتار تو باشد چه کند؟

چه غم از سینه ریش و دل افگار مرا؟

[...]

هلالی جغتایی