گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۸

 

هر شبی تا به سحر دست دعا بگشایم

که مگر یک شبی آن بند قبا بگشایم

همچو من عقد گشانی نبود در عالم

گر گره ز ابروی آن ترک خطا بگشایم

دوست در خانه فرود آمد و من در بستم

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode