گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۱۳

 

تا به کی چشم به ره بر سر هر راه نشینم

به امیدی که ز راهی تو بیایی و نیایی

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode