گنجور

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۸ - تمدن بی تربیت نسوان سفر نیمه راه!

 

بفکن نقاب و بگذار در اشتباه ماند

تو بر آن کسی که می‌گفت رخت به ماه ماند

بدر این حجاب و آخر بدر آز ابر چون خور

که تمدن ار نیائی تو به نیم راه ماند

تو از این لباس خواری شوی عاری و برآری

[...]

عارف قزوینی