گنجور

شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴

 

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

من و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است

ز مراحم الهی، نتوان برید امید

مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش وبال است

طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است

[...]

شیخ بهایی