گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۷

 

عاقبت دلا دیدی کار یار و من چون شد

حاصل من از عشقش دیدهٔ پر از خون شد

مهر اگر فزاید مهر از چه رو بآن مه من

هرچه مهر افزودم جور و کینش افزونشد

دوش مستی ما را جام می‌نشد باعث

[...]

صغیر اصفهانی
 
 
sunny dark_mode