گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵

 

علم رسمی از کجا عرفان کجا

دانش فکری کجا وجدان کجا

عشق را با عقل نسبت کی توان

شاه فرمان ده کجا دربان کجا

دوست را داد او نشان دید این عیان

کو نشان و دیدن جانان کجا

کی بجانان میرسد بی عشق جان

جان بی عشق از کجا جانان کجا

کی دلی بی عشق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی