گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ادیهمنکرد»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۵

 

یار رفت و خیربادی هم نکرد

زین فرامش گشته یادی هم نکرد

بر مراد خویش رو در ره نهاد

روبه سوی نامرادی هم نکرد

بنده ای بودم به کویش خانه زاد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی