گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۳ - در قناعت و شکایت از روزگار

 

خسروا روزی ز عمرم گر سپهر افزون کندیا نگیرد بسته مرگم چون مگس را عنکبوت
گر توانم سجده‌گاه شکر سازم ساحتتچون مسیح مریم از صفر حمل تا پای حوت
پس چه گویی صرف یارم کرد بر درگاه توهریکی این روزها را از پی یک‌روزه قوت
بخت را دانی که یارد کرد حی لایناماعتکاف سدهٔ درگاه حی لایموت
طالب مقصود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۲۵

 

بر جهان دیدم که از مشرق برآوردند سر
جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت
چون حمل،چون ثور،چون جوزا و سرطان و اسد
سنبله،میزان وعقرب،قوس وجدی دلو وحوت


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی