گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴۷

 

دلبرا، روز جدایی یاد ما می‌کرده‌اییا چو از ما دور گشتی دل جدا می‌کرده‌ای
اندرین مدت که روی اندر کشیدی زین دیاربا که می‌بودی؟ بگو: عشرت کجا می‌کرده‌ای؟
چون سلامت می‌فرستادم به دست باد صبحراست گو: دشنام دادی؟ یا دعا می‌کرده‌ای؟
همچنین بیگانه بودی، یا چنان کت عادتستهر زمان بیگانه‌ای را آشنا می‌کرده‌ای؟
گر گرفتی دوستان نو روا باشد، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی