گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «ادمیایدمرا»

 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۵

 

داشتم روزی نگاری یاد می آید مرا

هر زمان از یاد او فریاد می آید مرا

مجمع اصحاب و وصل یار وایام شباب

همچو برق نیز رو با یاد می آید مرا

هر دو چشم اشک ریزم در فراق دوستان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی