گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴ - یار باقی کار باقی

 

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقیحسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی
عقده بود اشکم به دل تا بیخبر رفتی ولیکنباز شد وقتی نوشتی یار باقی کار باقی
وه چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایایار باقی وآنکه می آرد پیام یار باقی
آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایتغمگسارا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار