گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ینگرددخنک»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۵

 

کی بود دل زین چنین گردد خنک

جانم از برد الیقین گردد خنک

وارهم ز اغیاد و گردم مست یار

خاطرم از آن و این گردد خنک

جان بمهر او دهم تا دل مرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی