گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «یخواهیمکرد»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۴

 

عید آمد و عزم مَی خواهیم کرد

عمر شد پس عیش کَی خواهیم کرد

گر دهد پندار ، نهد بند اوستاد

ما خلاف رای وَی خواهیم کرد

جرعه ای در کام جان خواهیم ریخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی