گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ستیمما»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴

 

رشتهٔ تسبیح بگسستیم ما

بر میان زنار بربستیم ما

جز غمت کو بود با ما همنفس

در بروی جملگی بستیم ما

پیشهٔ ما رندی و میخواره گیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری