گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «انفریادرس»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۶۲

 

آخر ای نامهربان فریادرس

بیش از پیشم مران فریادرس

در کنارم آی بر خونم کمر

چند بندی بر میان فریادرس

سوختم آبی بر آتش زن بیا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی