گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «انبرم»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۷۹

 

راز دل پوشیده با جانان برم

درد را در خدمت درمان برم

نیک می دانم که خویش بازگشت

چون برو درد سر هجران برم

ای مسلمانان، نپندارم که من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی