گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۵

 

هست وقت عیش ساغر در دهید

آتشین آبی معطر در دهید

ساقیان گلعذار غنچه لب

آب لعل از ساغر زر در دهید

ای حریف مجلس آزادگان

[...]

ابن یمین