گنجور

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۱۰

 

ای ز رفعت رشگ و درد آسمان

دست جاهت پایمرد آسمان

سایه تو هم عنان آفتاب

پایه تو هم نبرد آسمان

روی زیبای تو و قد بلند

[...]

قوامی رازی
 
 
sunny dark_mode