گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹۳

 

قدر غم گر چشم سر بگریستی

روز و شب‌ها تا سحر بگریستی

آسمان گر واقفستی زین فراق

انجم و شمس و قمر بگریستی

زین چنین عزلی شه ار واقف شدی

[...]

مولانا