گنجور

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۱۲

 

دولتت گر نیک ننوازد مرا

روزگار بد بر اندازد مرا

بینوائیها بسوزد جان من

گرنه جودت برگها سازد مرا

پایمال هر خسم دارد سپهر

[...]

قوامی رازی
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » سقایی که از سقای دیگر آب خواست

 

گفت هین آبی ده‌ای بخرد مرا

زانکه دل بگرفت از آن خود مرا

عطار
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۸۰ - در بیان شناختن شخصی آن مرد عارف را

 

از کفت زخمی بتن آید مرا

ساخت زخمت زنده ی سرمد مرا

ملا احمد نراقی