گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۷۷

 

من نمی یابم دوای درد دل

با که گویم ماجرای درد دل

درد دل گر باشد از عشقت دوا

می کشم از جان بلای درد دل

از طبیب دل دوایی خواستم

[...]

جهان ملک خاتون