گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

از تو دارم درد درمانم تویی

آشکارا این زمان دانم تویی

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۰۸

 

ای مرا پیوند جان جانم تویی

چان چه ارزد جان و جانانم تویی

ای بسا دردی که دارم از فراق

یک زمان بازآ که درمانم تویی

بی وصالت [نیست] سامانی مرا

[...]

جهان ملک خاتون