گنجور

حسینی » کنز الرموز » بخش ۵ - در بیان معرفت عشق و تحقیق آن

 

عقل گوید کارسازی میکنم

عشق گوید پاکبازی میکنم

حسینی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵۸

 

با دو چشمت عشق‌بازی می‌کنم

با دو زلفت سرفرازی می‌کنم

گفته بودم ترک جان‌بازی کنم

چون توانم کرد بازی می‌کنم

روز و شب در بوتهٔ هجران تو

[...]

جهان ملک خاتون
 

سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۶

 

با بتان من عشقبازی می کنم

عشق را من دلنوازی می کنم

بی محبت هر که میرد کافر است

هست تا جان عشقبازی می کنم

تا نیازی هست پیش او مرا

[...]

سعیدا