گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰

 

دیدن آن سرو نازم آرزوست

دیده ام صد بار و بازم آرزوست

قد او را گفته ام عمر دراز

از خدا عمر درازم آرزوست

پیش شمع روی او پروانه وار

[...]

رفیق اصفهانی