گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۳۰

 

در فراقت من نکردم خواب خوش

بی لبت هرگز نخوردم آب خوش

غرقه گشتم در غمت دستم بگیر

بحر غم را کی بود پایاب خوش

در فراقت جان شیرین می دهم

[...]

جهان ملک خاتون