گنجور

فصیحی هروی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۳ - ماده تاریخ بنایی که حاجی جلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین نهاده

 

در زمان مظفر لطف اله

آنکه آب عدل ازو آمد به جو

شاه عباس آنکه از عدلش بریخت

ابر رحمت پیش کوثر آبرو

این بنا حاجی جلال‌الدین نهاد

[...]

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode