گنجور

دقیقی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۸

 

کاشکی اندر جهان شب نیستی

تا مرا هجران آن لب نیستی

زخم عقرب نیستی بر جان من

گر ورا زلف معقرب نیستی

ور نبودی کوکبش در زیر لب

[...]

دقیقی
 
 
sunny dark_mode