گنجور

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲

 

باز دل را دست جان آمد به دست

طره آن دل‌ستان آمد به دست

آن سر زلف سیاه دل‌فریب

با هزاران داستان آمد به دست

آنچه از آبادی دین شد خراب

[...]

صفای اصفهانی