گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۵۷ - عشق و فخر

 

تا به چند اندر پی عشق مجازی‌؟

چند با یار مجازی عشق‌بازی‌؟‌!

چند گردی گرد اسرار حقیقت

ای ندانسته حقیقی از مجازی‌؟

برق عشقست این چه پوشیدش به خرمن

[...]

ملک‌الشعرا بهار