گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینافتاب»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۸

 

از شفق هر صبح سازد چهره خونین آفتاب

تا مگر آید به چشم خلق رنگین آفتاب

از بهشت روشنایی روزنی واکرده است

در دل هر ذره از مژگان زرین آفتاب

تا مگر روی ترا ز آیینه بیند پیشتر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰

 

سرو سیمینی و بار سرو سیمین آفتاب

جفت لاله ماه داری جفت نسرین آفتاب

آفتاب و ماه جفت لاله و نسرین که دید

یا کسی دیده ست بار سرو سیمین آفتاب

هیچ کس را نیست جز زلفین دلبند تو را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ادیب صابر