گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «وریدهد»

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۸۹

 

ای جوانبختی که در ایام عدلت باد صبح

دختران غنچه را تعلیم مستوری دهد

گر صبای روضه خلقت وزد در بادیه

بعد از آن خار مغیلانش گل سوری دهد

در طبیعت گر نهد از لفظ عذبت خاصیت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی