گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «وختمبیفایده»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۷۱

 

در گلستان برگ عیش اندوختم بی فایده

چون گل از جمعیت خود سوختم بی فایده

کیمیای رستگاری بود در دست تهی

من ز غفلت سیم و زر اندوختم بی فایده

گشت از ترک ادب هر بی حیایی کامیاب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی