گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «وتمبرند»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵

 

آن نه من باشم که چون میرم به تابوتم برند

یا به دوش و سر خراب و مست و مبهوتم برند

مثل زر خالص برون آیم ز آتش، گردرو

از برای آزمایش همچو یاقوتم برند

مشتری قوسی نهادست از برای بزم من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای