گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «نگعشق»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۷۳

 

آتشین شد چهره خاک ازمی گلرنگ عشق

چرخ شد خاکستری ازآتش بی رنگ عشق

می نماید چون گل خورشید ازآب روان

چهره اندیشه از آیینه بی زنگ عشق

چون گذشتی از فضای دل درین وحشت سرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

ای بکوی عافیت برداشته آهنگ عشق

بین عقاب عقل را چون صعوه ای در چنگ عشق

ای بلی گوی صلاخوان سرخوان بلا

جان بکن بدرود بین منصورها آونگ عشق

جان و ایمان عقل و دانش کی بیاید در حساب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری