گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «نمیجویمش»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۹۹

 

گه درون خرقه گاهی درکفن می جویمش

او درون جان و من درپیرهن می جویمش

او درون خلوت اندیشه گرم صحبت است

من چراغ دل به کف در انجمن می جویمش

آن پرپر و همچو حسن خود غریب افتاده است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی